Pool A - Egyptian, Zeigler-Royalton, Johnston City, Shawnee.
Pool B - Elverado, Century, Lovejoy, Dongola.
Monday, January 14.
Game 1
Johnston City 69, Shawnee 44
5:00 pm
Game 2
Lovejoy 69, Century 32
6:30 pm
Game 3
Egyptian 57, Zeigler-Royalton 44
8:00 pm
Tuesday, January 15.
Game 4
Century 69, Dongola 64
6:00 pm
Game 5
Elverado 62, Lovejoy 57
7:30 pm
Wednesday, January 16.
Game 6
Zeigler-Royalton 65, Shawnee 47
6:00 pm
Game 7
Johnston City 69, Egyptian 57
7:30 pm
Thursday, January 17.
Game 8
Lovejoy 76, Dongola 37
5:00 pm
Game 9
Johnston City 44, Zeigler-Royalton 32
6:30 pm
Game 10
Elverado 65, Century 35
8:00 pm
Friday, January 18.
Game 11
Elverado 68, Dongola 43
6:30 pm
Game 12
Egyptian 65, Shawnee 32
8:00 pm
Saturday, January 19.
Game 13
Zeigler-Royalton 72, Dongola 47
9:00 am
Game 14
Century 54, Shawnee 27
10:30 am
Game 15
Johnston City 55, Lovejoy 53
12:00 pm
Game 16
Elverado 57, Egyptian 46
1:30 pm
Game 17
Century 54, Zeigler-Royalton 52 - 5th Place
3:00 pm
Saturday, February 4.
Game 18
Dongola 46, Shawnee 27 - 7th Place
5:00 pm
Game 19
Lovejoy 59, Egyptian 55 - 3rd Place
6:30 pm
Game 20
Johnston City 57, Elverado 55 (OT) - Championship
8:00 pm