Egyptian Mid-Winter Tournament - January 17-21, 2017.
Tuesday, January 17.
Game 1
Century 74, Joppa 71
5:00 pm
Game 2
Johnston City 67, Lovejoy 55
6:30 pm
Game 3
Elverado 75, Egyptian 41
8:00 pm
Wednesday, January 18.
Game 4
Elverado 66, Lovejoy 39
6:00 pm
Game 5
Century 72, Egyptian 24
7:30 pm
Thursday, January 19.
Game 6
Joppa 75, Lovejoy 63
6:00 pm
Game 7
Johnston City 60, Elverado 56
7:30 pm
Friday, January 20.
Game 8
Johnston City 80, Century 75
6:00 pm
Game 9
Joppa 50, Egyptian 38
7:30 pm
Saturday, January 21.
Game 10
Elverado 59, Century 57
11:00 am
Game 11
Lovejoy 59, Egyptian 47
12:30 pm
Game 12
Johnston City 71, Joppa 65
2:00 pm
Game 13
Century 81, Lovejoy 58
5:00 pm
Game 14
Elverado 61, Joppa 41
6:30 pm
Game 15
Johnston City 68, Egyptian 36
8:00 pm